O nas

Zakład Estetyki Literackiej  powstał 26 stycznia 2009 roku z przekształcenia Pracowni Estetyki Literackiej działającej od 1 września 2003 roku, nawiązując do tradycji Zakładu Teorii Literatury kierowanego przez Profesora Jerzego Ziomka. Kierownikiem Zakładu Estetyki Literackiej jest prof. zw. dr hab. Anna Krajewska.  Jest to pierwszy w Polsce zakład o takiej nazwie.
W Zakładzie prowadzone są badania o charakterze transdyscyplinarnym,  łączącym  literaturoznawstwo z estetyką, teatrem i sztukami wizualnymi – za podstawę przyjmując dramatyczną teorię kultury. Zespół specjalizuje się w literaturoznawstwie performatywnym i estetyce antybinarnej. W ramach projektów badawczych i dydaktyki wyznacza w literaturoznawstwie i estetyce nową ścieżkę dramatyczno-teatralno-performatywną.
Ważną funkcją Zakładu jest praca redakcyjna związana z ukazującym się od 2002 roku czasopismem teoretycznoliterackim „Przestrzenie Teorii”, którego inicjatorką i redaktor  naczelną jest prof. Anna Krajewska, a dr hab. Irena Górska jednym z sekretarzy.